Декабрь, 2019

05Дек19:3022:30Kromatika 4 ● Stefan Milenković in Beethoven ● Simfoniki RTVSlo19:30 - 22:30 Cankarjev Dom / Cultural And Congress Centre, Prešernova c. 10

Подробности события

KROMATIKA 4 – Beethoven I.
▶Četrtek, 5. 12. 2019 / 19.30 / Gallusova dvorana CD

Simfonični orkester RTV Slovenija
Mihail Agafita, dirigent
🎻Stefan Milenković, violina

BEETHOVEN v 250#
BEETHOVEN Koncert za violino in orkester
BEETHOVEN Simfonija št. 3, Eroica

V letošnji sezoni bomo kar tri koncerte posvetili glasbi Ludwiga van Beethovna, ki se mu tako klanjamo ob 250. obletnici njegovega rojstva.

Klasicista Haydn in Mozart sta glasbeno estetiko svojega časa izrazila v najbolj prefinjeni obliki ter glasbeni slog tako imenovane prve dunajske šole izčistila tako izrazno kot oblikovno. Njuno dediščino je v 19. stoletju glasbena romantika sprejela ter dopolnila, pri tem je ključno vlogo odigral ravno Beethoven. Kot umetniška osebnost se je oblikoval v času burnih političnih dogodkov iztekajočega se 18. in porajajočega se 19. stoletja (od francoske revolucije in Napoleonovih osvajanj do dunajskega kongresa), ki so umetnost potisnili iz udobnega klasicističnega reda v nemir in (tako svetovno kot tudi osebno) dramo romantike.

Vpliv Beethovnove glasbe je zaznamoval skoraj vse evropske skladatelje še daleč v 20. stoletje, dosegel pa je tudi naš kulturni prostor. Zato bomo izvedli dve izmed njegovih najtehtnejših in najbolj priljubljenih del – mogočno Tretjo simfonijo, Eroico, ter Violinski koncert. V njem se bo kot solist izkazal svetovno znani virtuoz Stefan Milenković (1977), ki še danes velja za najmlašega diplomanta beograjske glasbene akademije. Skozi prostranstva Beethovnove glasbe nas bo vodil Mihail Agafita (1973), šef dirigent Moldovskih filharmonikov, ki ima za seboj več kot sedemsto nastopov, od Moskve do Madrida.

Besedilo: Tomaž Gržeta

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
KROMATIKA 4 – Beethoven I
▶Thursday, 5 December 2019 / 7.30 pm / Gallus Hall CD

RTV Slovenia Symphony Orchestra
Mihail Agafita, conductor
🎻Stefan Milenković, violin

BEETHOVEN in 250#
BEETHOVEN Violin Concerto
BEETHOVEN Symphony No. 3, Eroica

In this year’s season, we will dedicate three concerts to the music of Ludwig van Beethoven, to whom we pay tribute on the occasion of the 250th anniversary of his birth.

The classicists Haydn and Mozart expressed the musical aesthetics of their time in the most sophisticated form, purifying the musical style of the so-called First Viennese School both expressively and formally. In the nineteenth century, their heritage was accepted and supplemented by musical Romanticism, with Beethoven playing a key role. Beethoven was shaped as an artistic personality during the turbulent political events of the end of the eighteenth and the beginning of nineteenth century (from the French Revolution and Napoleon’s conquests, to the Congress of Vienna), which pushed art from comfortable classical order to the turmoil and (both worldly and personal) drama of Romanticism.

The influence of Beethoven’s music marked almost all European composers well into the twentieth century, extending to the Slovenian cultural space, as well. We will therefore perform two of his most important and popular works: the mighty Third Symphony, Eroica, and the Violin Concerto. The soloist will be the world-renowned virtuoso Stefan Milenković (1977), who still today retains his reputation as the youngest graduate ever of the Belgrade Music Academy. We will be guided through the vastness of Beethoven’s music by Mihail Agafita (1973), the chief conductor of the Moldavian Philharmonic, who has more than seven hundred performances behind him, in concert halls from Moscow to Madrid.

Text: Tomaž Gržeta
Translation: Neville Hall

Время

5 Декабрь 2019, 19:12 - 5 Декабрь 2019, 22:12

Местоположение

Cankarjev Dom / Cultural And Congress Centre

Prešernova c. 10